Sr. Contact Person Centre Mobile No. Personal Contact No.
1 Rajinder Singh Talwara 9888599260 9646218776
2 Ashish Prashar Pathankot 9888599229 9779891874
3 Kapil Singh Jammu(Kachi Chawani) 9888599267 9086011136
4 Himanshu Kathua 9888599302 9796077577
5 Punit Sharma Nurpur 9888599241 9459205265
6 Rajesh Pathania Jwali 9888599182 9459205675
7 Vikas Sharma Rehan 9888599192 9418006473
8 Mohan Chamba 9888599154 9805891223
9 Ashish Kumar Rey 9816188007 9816188007
10 Ankur Hamirpur 9888599116 9816932100
11 Mr. Mukesh Kangra 9888599184 9418863021
12 Santosh Bharmour 9816114820
13 Amit Sharma Raja KA Talab 9888599112 9882088638